Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Nc 818/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-07-27 14:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                            Dnia 9 czerwca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w osobie SSR Agnieszki Monikowskiej-Bieli

po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Tomasza Bachura (Bachur) i Marka Dybowskiego (Dybowski)

przeciwko Krystynie Karwath

o zapłatę

 

postanawia:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 7 marca 2017 roku;
 2. zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-06-27 14:05:16 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Co 2638/15

Termin zakończenia publikacji: 2017-07-26 11:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VIII Cywilny

w osobie SSR Agaty Pituch

po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie

przeciwko dłużniczce Januszowi Sztramskiemu

o wyjawienie majątku

postanawia:

umorzyć postępowanie w sprawie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2017-06-26 11:11:37 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 679/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-07-26 11:00:00

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Małgorzata Trzebieniak

po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2017 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Izabeli Komar

o zapłatę

postanawia

 1. uchylić nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 6 marca 2017 r. wydany w postępowaniu upominawczym w sprawie sygn. akt I Nc 679/17;
 2. znieść postępowanie w sprawie;
 3. odrzucić pozew.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2017-06-26 11:09:49 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 777/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-07-26 10:00:00

Referendarz sądowy Małgorzata Trzebieniak

w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2017 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „LUIZA” w Zabrzu

przeciwko Krzysztofowi Mikołajczykowi, Helenie Mikołajczyk i Marcie Grzegorczyk

o zapłatę

postanawia:

 1. zawiesić z urzędu postępowanie (art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c.) wobec Heleny Mikołajczyk;
 2. uchylić z urzędu nakaz zapłaty Referendarza sądowego Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 21 marca 2017 r. sygn. akt I Nc 777/17 w części dotyczącej Heleny Mikołajczyk.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2017-06-26 11:02:01 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 1288/15

Termin zakończenia publikacji: 2017-07-26 10:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VIII Cywilny

w osobie SSR Agaty Pituch

po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zabrzu

z udziałem Henryki Nemś

o stwierdzenie nabycia spadku po zm. Mariannie Gruczoł

postanawia:

umorzyć postępowanie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2017-06-26 10:57:56 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII C 68/16

Termin zakończenia publikacji: 2017-07-26 10:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VIII Cywilny

w osobie SSR Agaty Pituch

po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej w Bytomiu 

przeciwko Wojciechowi Woszczyna, Jolancie Polanowskiej (poprzednio Woszczyna), Marcinowi Woszczyna i Marcelinie Woszczyna

o eksmisję

 

postanawia

zawiesić postępowanie w sprawie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2017-06-26 10:55:48 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII C 658/14

Termin zakończenia publikacji: 2017-07-22 09:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 26 maja 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VIII Cywilny w osobie SSR Agaty Pituch

po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2017 roku w Zabrzu na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach przeciwko Krzysztofowi Tarkiewiczowi i Agnieszce Kosiackiej

o zapłatę

postanawia

 1. umorzyć postępowanie w stosunku do Agnieszki Kosiackiej,
 2. zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-06-22 09:31:18 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 199/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-07-20 13:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 6 czerwca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, I Wydział Cywilny

w następującym składzie

Przewodniczący SSR Daniel Gierak

po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu

o wyjawienie majątku dłużnika Jana Doleckiego (Dolecki)

 

postanawia

zawiesić postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-06-20 13:35:36 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 767/15

Termin zakończenia publikacji: 2017-07-20 13:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 19 maja 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział VIII Cywilny,

w następującym składzie :

Przewodniczący : SSR Agata Pituch

po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z wniosku  Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. F. Stefczyka w Gdyni

przy udziale  Wojciecha Derek

o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Derek 

 

postanawia:

 1. podjąć zawieszone postępowanie;
 2. umorzyć postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-06-20 13:32:02 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 401/13

Termin zakończenia publikacji: 2017-07-20 13:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 10 czerwca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Anneliese Kulawik

z udziałem Barnharda Kulawika, Dietera Wallona, Ingrid Huhn, Edwarda Beyera i Lydii Walczak

o stwierdzenie nabycia spadku po Sylvestrze Kulawiku

 

postanawia:

przyznać tłumaczowi Gabrieli Christ wynagrodzenie w kwocie 92,00 zł (dziewięćdziesiąt dwa i 00/100) za wykonanie tłumaczeń pism sądowych z języka niemieckiego na język polski;

polecić kasie tut. Sądu, aby wypłaciła tłumaczowi Gabrieli Christ kwotę 92,00 zł (dziewięćdziesiąt dwa i 00/100) z sum budżetowych.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-06-20 13:29:46 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 2927/15

Termin zakończenia publikacji: 2017-07-20 13:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 19 maja 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VIII Cywilny

w osobie SSR Agaty Pituch

po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Marka Dybowskiego  

przeciwko Sonii Sitko

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-06-20 13:24:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 219/16

Termin zakończenia publikacji: 2017-07-20 13:00:00

POSTANOWIENIE

      Dnia 6 czerwca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Daniel Gierak

po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa DTP Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie

przeciwko Dawidowi Janikowi

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-06-20 13:22:07 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 764/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-07-20 13:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 10 czerwca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2017 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie

przeciwko Jolancie Chadzyńskiej

o zapłatę

 

postanawia :

zawiesić postępowanie. (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.)

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-06-20 13:18:47 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1299/15 upr.

Termin zakończenia publikacji: 2017-07-20 13:00:00

P O S T A N O W I E N I E

     Dnia 12 czerwca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: SSR Agnieszka Monikowska-Biela

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 czerwca 2017 r. w Zabrzu

sprawy z powództwa

Banku Handlowego w Warszawie Spółki Akcyjnej w Warszawie

przeciwko

Teresie Kisielewskiej

O zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c. w zw. z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.)

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-06-20 13:14:22 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 159/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-07-13 13:00:00
POSTANOWIENIE
 
Dnia 12 maja 2017 roku
 
 
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym
Małgorzata Trzebieniak
po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2017 roku w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu
przeciwko Barbarze Grzesińskiej
o zapłatę
 
postanawia:
 
na podstawie art. 502 1 § 1 k.p.c. w zw. z art. 497 1 § 3 k.p.c. uchylić z urzędu nakaz zapłaty z dnia 27 stycznia 2017 r. wydany w postępowaniu upominawczym w sprawie o sygn. akt I Nc 159/17.
Opublikowano dnia: 2017-06-13 13:37:34 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 6 636
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry