Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Ns 328/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-01-30 12:00:00

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Małgorzata Trzebieniak

po rozpoznaniu w dniu 12 października 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Leokadii Kobus i Żanety Krusch

o złożenie wykazu inwentarza

zarządza:

 1. poucza, że osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza;
 2. ogłoszenie na stronie internetowej i tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Zabrzu o złożeniu wykazu inwentarza po Janie Kobus, synu Jana i Eugenii, urodzonym dnia 6 stycznia 1943 roku, zmarłym w dniu 9 lipca 2017 r. w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałym w Zabrzu przy ul. Jodłowej 17 m. 6 przez Leokadię Kobus i Żanetę Krusch;
 3. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

(zarządzenie)

Opublikowano dnia: 2017-12-15 12:49:52 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1371/17 upr.

Termin zakończenia publikacji: 2018-01-16 13:00:00

P  O S T A N O W I E N I E

     Dnia 13 grudnia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR  Bartosz Mainka
Protokolant: Bożena Kacała

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2017 r. w Zabrzu

sprawy z powództwa  Zarządu Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczona odpowiedzialnością w Zabrzu

przeciwko Teofilowi Bałaszowi (Bałasz), Annie Gil

o zapłatę

 

postanawia:

zawiesić postępowanie

(art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-12-14 13:12:03 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1849/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-01-16 13:00:00

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 12 grudnia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Daniel Gierak

po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa T-Mobile Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie   

przeciwko Waldemarowi Ludwiczakowi

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie (art. 174 § 1 pkt. 1 kpc)

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-12-14 13:07:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 353/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-01-16 13:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 24 listopada 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2017 roku w Zabrzuna posiedzeniu niejawnym

z powództwa   Debt Trading Partners spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A z siedzibą w Warszawie

przeciwko  Oktawii Grzesiak

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie (art. 182 §1 k.p.c.).

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-12-14 13:05:06 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 750/16 upr.

Termin zakończenia publikacji: 2018-01-16 12:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                      Dnia 5 grudnia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w osobie SSR Magdaleny Machorowskiej-Horoszewicz

po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie 

przeciwko Mariuszowi Czeredreckiemu (Czeredrecki)

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie.

(pobierz)

 

Opublikowano dnia: 2017-12-14 13:02:59 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1030/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-01-14 12:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                            Dnia 6 grudnia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodnicząca: SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 12 września 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kancelaria Medius Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

przeciwko Elżbiecie Kocel

o zapłatę

 

postanawia:

odmówić podjęcia zawieszonego postępowania.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-12-14 12:59:49 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1030/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-01-14 12:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                            Dnia 6 grudnia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodnicząca: SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 12 września 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kancelaria Medius Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

przeciwko Elżbiecie Kocel

o zapłatę

 

postanawia:

odmówić podjęcia zawieszonego postępowania.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-12-14 12:51:23 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1133/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-01-16 12:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                            Dnia 6 grudnia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodnicząca SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa AVANSSUR Spółki Akcyjnej działającej przez Oddział w Polsce

przeciwko Małgorzacie Kubickiej (Kubicka)

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-12-14 12:34:59 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1244/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-01-16 12:00:00

POSTANOWIENIE

    Dnia 24 listopada 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa AXA Ubezpieczenia TUIR S.A. z siedzibą w Warszawie

przeciwko Kamili Łabeckiej

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-12-14 12:29:59 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1778/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-01-16 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 29 listopada 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR Agnieszka Monikowska-Biela

po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie

przeciwko Henrykowi Klimzie (Klimza)

 

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie na mocy art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-12-14 12:26:26 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1652/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-01-16 12:00:00

P  O S T A N O W I E N I E

      Dnia 08 grudnia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Machorowska-Horoszewicz  

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

 w dniu 08 grudnia 2017 roku,  w Zabrzu

sprawy z powództwa Gminy Miejskiej Zabrze

przeciwko Arkadiuszowi Kwiatkowskiemu, Olivierowi Kwiatkowskiemu, Urszuli Weszka

o eksmisję

postanawia:

umorzyć postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-12-14 12:23:28 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 735/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-01-16 12:00:00

ZARZĄDZENIE

 Dnia 08 grudnia 2017 roku

Referendarz sądowy Karina Kunc-Urbańczyk w Sądzie Rejonowym w Zabrzu

Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu  w  dniu  08 grudnia 2017 roku w Zabrzu

sprawy z wniosku Katarzyny Caban

przy udziale Piotra Cebuli (Cebula)

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

na skutek wniosku kuratora Grzegorza Adamioka o zwolnienie z obowiązków kuratora.

 

zarządza

na podstawie art. 359 §1 k.p.c. w związku z art. 362 k.p.c. zmienić zarządzenie z dnia 16 listopada 2016  roku w ten sposób, że zwolnić dotychczasowego kuratora Grzegorza Adamioka z wykonywania obowiązków kuratora i ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Piotra Cebuli kuratora procesowego w osobie adw. Pawła Dłócioka.

 

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-12-14 12:19:48 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 366/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-01-12 14:00:00

ZARZĄDZENIE

                                                                                  Dnia 21 listopada 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny 

w osobie SSR Daniela Gieraka

po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Zygmunta Koczor

o złożenie wykazu inwentarza

zarządza:

 1. ogłoszenie na stronie internetowej i tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Zabrzu o złożeniu wykazu inwentarza po Franciszku Edwardzie Buchta (PESEL 32081304294), synu Franciszka i Anny, urodzonym dnia 13 sierpnia 1932 roku, zmarłym w dniu 7 października 2015 roku w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałym
  w Zabrzu przy ul. Józefa Chełmońskiego 6/1, przez Zygmunta Koczora;
 2. poucza, że osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym
  do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek
  o sporządzenie spisu inwentarza;
 3. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-12-11 15:01:04 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 476/15

Termin zakończenia publikacji: 2018-01-12 14:00:00

ZARZĄDZENIE

Dnia 23 listopada 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział VIII Cywilny w osobie SSR Katarzyny Popławskiej po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2017 roku w Zabrzu na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z wniosku: Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Zabrze

przy udziale: Henryka Kwaśniewskiego, Renaty Wysockiej, Stefana Kwaśniewskiego, Grażyny Serafin, Barbary Mulawki, Doroty Grimm, Mariana Kwaśniewskiego, Małgorzaty Kostałkowskiej, Pawła Kwaśniewskiego, Andrzeja Jelonka, Piotra Jelonka, Marty Jelonek, Eleonory Czmiel i Ireneusza Dorożańskiego o: stwierdzenie nabycia spadku po Franciszce Rusek, Marcie Menzel i Gunterze Menzel

zarządza

1. ustanowić dla uczestników postępowania Henryka Kwaśniewskiego, Stefana Kwaśniewskiego, Barbary Mulawki, Doroty Grimm, Mariana Kwaśniewskiego, Andrzeja Jelonka, Piotra Jelonka, Marty Jelonek i Eleonory Czmiel, których miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie pracownika tutejszego Sądu Grzegorza Adamioka,

2. o ustanowieniu kuratora do zastępowania nieobecnych uczestników postępowania Henryka Kwaśniewskiego, Stefana Kwaśniewskiego, Barbary Mulawki, Doroty Grimm, Mariana Kwaśniewskiego, Andrzeja Jelonka, Piotra Jelonka, Marty Jelonek i Eleonory Czmiel ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-12-11 14:56:13 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 856/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-01-13 11:00:00

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 08 grudnia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I  Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:      SSR Magdalena Machorowska-Horoszewicz

po rozpoznaniu w dniu 08 grudnia 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Krzysztofa Paducha

przeciwko Aviva Towarzystwu Ubezpieczeń Ogólnych Spółce Akcyjnej z siedzibą                      w Warszawie

o zapłatę

 

postanawia:

uchylić postanowienie z dnia 17 listopada 2017 roku w przedmiocie nałożenia na świadka Ewę Oczkowicz kary grzywny w kwocie 400 (czterysta) złotych za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie w dniu 17 listopada 2017 roku z uwagi na zgon świadka, który nastąpił w dniu 18 lipca 2017 roku.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-12-11 11:42:27 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 11 079
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry