Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Co 549/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-11-17 14:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Daniel Gierak

po rozpoznaniu w dniu 2 października 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Universe 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie

z udziałem dłużnika Macieja Fidyka

o wyjawienie majątku

postanawia:  zawiesić postępowanie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2017-10-17 11:26:24 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 191/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-11-18 10:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 27 września 2017 roku w Zabrzu

sprawy z wniosku wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie

z udziałem dłużnika Mariusza Brzezińskiego (Brzeziński)

o wyjawienie majątku

postanawia:

zawiesić postępowanie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2017-10-17 10:49:43 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 3878/16

Termin zakończenia publikacji: 2017-11-18 10:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VIII Cywilny

w osobie SSR Agaty Pituch

po rozpoznaniu w dniu 15 września 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Debt Trading Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna w Warszawie

przeciwko Klaudii Toczkowskiej 

o zapłatę

postanawia

zawiesić postępowanie w sprawie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2017-10-17 10:48:08 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1604/17 upr.

Termin zakończenia publikacji: 2017-11-18 10:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 6 października 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Debito Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie

przeciwko Haraldowi Grychnik

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2017-10-17 10:46:04 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 321/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-11-17 14:00:00

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 321/17 toczy się sprawa z wniosku Gminy Miejskiej Zabrze o sporządzenie spisu inwentarza po Tomaszu Jurkowskim, synu Józefa i Aliny, zmarłym w dniu 31 marca 2014 roku w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałym w Zabrzu, obejmującego cały majątek spadkowy.

          W dniu 27 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po zmarłym.

     Poucza się, że w sporządzaniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający  pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2017-10-16 14:46:26 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 320/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-11-17 14:00:00

          W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 320/17 toczy się sprawa z wniosku Gminy Miejskiej Zabrze o sporządzenie spisu inwentarza po spadkodawcy Leopoldzie Rzepce, synu Jana i Franciszki, zmarłym w dniu 8 grudnia 2010 roku w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałym w Zabrzu, obejmującego cały majątek spadkowy.

          W dniu 27 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po zmarłym.

     Poucza się, że w sporządzaniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający  pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2017-10-16 14:45:53 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1094/15

Termin zakończenia publikacji: 2017-11-17 14:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca SSR Agnieszka Monikowska–Biela

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 29 września 2017 r. w Zabrzu

sprawy z wniosku Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie

z udziałem Damiana Frencela, Mariana Kamińskiego

o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej Szarlocie Kamińskiej

postanawia:

umorzyć postępowanie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2017-10-16 14:44:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1259/17 upr

Termin zakończenia publikacji: 2017-11-17 14:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Agnieszka Monikowska–Biela

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

przeciwko Januszowi Klimorowskiemu (Klimorowski)

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2017-10-16 14:42:35 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1259/17 upr

Termin zakończenia publikacji: 2017-11-17 14:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Agnieszka Monikowska–Biela

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

przeciwko Januszowi Klimorowskiemu (Klimorowski)

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2017-10-16 14:11:40 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1088/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-11-17 14:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Agnieszka Monikowska–Biela

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Zarządu Budynków Mieszkaniowych- Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabrzu

przeciwko Andrzejowi Helińskiemu (Heliński), Dawidowi Helińskiemu (Heliński)

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2017-10-16 14:08:16 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1250/17 upr

Termin zakończenia publikacji: 2017-11-17 14:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Agnieszka Monikowska–Biela

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

przeciwko Sławomirowi Bronowskiemu (Bronowski)

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2017-10-16 14:06:38 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1308/17 upr

Termin zakończenia publikacji: 2017-11-17 13:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Agnieszka Monikowska–Biela

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

przeciwko Ewelinie Jakubowskiej (Jakubowska)

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2017-10-16 14:04:59 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 871/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-11-17 13:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 2 października 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Debacom Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabrzu

przeciwko Zdzisławowi Kozłowskiemu (Kozłowski)

o zapłatę

postanawia:

  1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 22 marca 2017 ,
  2. zawiesić postępowanie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2017-10-16 13:33:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1056/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-11-17 13:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 2 października 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Rafałowi Gorzeniowi (Gorzeń)

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie na mocy art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2017-10-16 13:31:20 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1378/17 upr

Termin zakończenia publikacji: 2017-11-17 13:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, I Wydział Cywilny

w następującym składzie

Przewodniczący SSR Agnieszka Monikowska–Biela

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Intrum Justitia Debt Fund 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Warszawie

przeciwko Robertowi Czarneckiemu (Czarnecki)

o zapłatę

postanawia

zawiesić postępowanie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2017-10-16 13:29:48 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 9 350
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry