Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Co 384/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-09-21 13:00:00

ZARZĄDZENIE

Dnia 4 sierpnia 2017 roku 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

Przewodnicząca SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2017 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej

z wniosku wierzyciela Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

przeciwko dłużnikowi Renacie Kafi

prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym we Zabrzu Piotra Weissa pod sygn. Km 3135/16

na skutek wniosku wierzyciela o ustanowienie kuratora dla dłużnika

zarządza:

1.     na podstawie art. 802 k.p.c. dla dłużniczki Renaty Kafi, której miejsce pobytu nie jest znane, ustanawia kuratora – adw. Marię Tomiec, kancelaria adwokacka ul. Wolności 291, 41-800 Zabrze,

2.     o ustanowieniu kuratora do zastępowania nieobecnego dłużnika ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu,

3.     skuteczność doręczenia pism procesowych do rąk kuratora uzależnić od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku sądowym.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-08-21 13:53:07 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 271/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-09-21 13:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 7 sierpnia 2017 roku

 Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2017roku w Zabrzu

sprawy z wniosku wierzyciela Adama Nowaka (Nowak)

z udziałem dłużnika Global Cash Center Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu

o wyjawienie majątku

postanawia:

zawiesić postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-08-21 13:52:03 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 1078/15

Termin zakończenia publikacji: 2017-09-21 13:00:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 7 sierpnia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca SSR Agnieszka Monikowska-Biela

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 sierpnia 2017 r. w Zabrzu

sprawy z wniosku GEOPLAN SP. z o.o. w Bielsku - Białej

z udziałem Artura Bieńka (Bieniek)

o wyjawienie majątku

postanawia:

na podstawie art. 359 § 1 k.p.c. uchylić  punkt 3 postanowienia z dnia 21 października 2015 roku.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-08-21 13:50:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3517/16

Termin zakończenia publikacji: 2017-09-21 13:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 21 marca 2017 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Małgorzata Trzebieniak

po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2017 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny z siedzibą w Krakowie

przeciwko Tomaszowi Karkos

o zapłatę

postanawia

 1. uchylić nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 30 listopada 2016 r. wydany w postępowaniu upominawczym w sprawie sygn. akt I Nc 3517/16;
 2. znieść postępowanie w sprawie;
 3. odrzucić pozew.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-08-21 13:41:49 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 66/15

Termin zakończenia publikacji: 2017-09-21 08:00:00

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 66/15 toczy się sprawa z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Śląsk” w Rudzie Śląskiej z udziałem Stanisława Szczotka, Mariusza Szczotka, Patryka Szczotka i Adriana Szczotka o stwierdzenia nabycia spadku po Anieli Gluza z domu Karczewska córce Pawła i Leokadii urodzonej w dniu 10 czerwca 1925 r. w Tomaszówce zmarłej dnia 22 czerwca 2014r. w Katowicach.

Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Opublikowano dnia: 2017-08-21 08:13:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 5108/16

Termin zakończenia publikacji: 2017-09-17 10:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 14 lipca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VIII Cywilny

w osobie SSR Agaty Pituch

po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie

przeciwko Jackowi Paździorek

o zapłatę 

postanawia

zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-08-17 10:51:35 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 317/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-09-17 10:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 14 lipca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VIII Cywilny

w osobie SSR Agaty Pituch

po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie

przeciwko Janowi Stachura

o zapłatę 

postanawia

zawiesić postępowanie w sprawie

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-08-17 10:46:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 707/16

Termin zakończenia publikacji: 2017-09-14 09:15:00

POSTANOWIENIE

Dnia 07 kwietnia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Machorowska-Horoszewicz   

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 07 kwietnia 2017 roku w Zabrzu

sprawy z wniosku Marka Franika

z udziałem Justyny Boreckiej

o wyjawienie majątku

postanawia:

zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).

(Pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-08-14 09:31:20 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII C 518/16

Termin zakończenia publikacji: 2017-09-11 09:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 14 lipca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VIII Cywilny

w osobie SSR Agaty Pituch

po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Gminy Miejskiej Zabrze

przeciwko Arkadiuszowi Zasada i Ewie Zasada

o zapłatę

postanawia

zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-08-11 09:12:07 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 509/11

Termin zakończenia publikacji: 2017-09-11 09:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                              Dnia 24 lipca 2017 rok

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Daniel Gierak

po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Joanny Mach i Marka Macha

z udziałem Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej w Bytomiu, Teresy Chwiłkowskiej, Mieczysława Chwiłkowskiego, Adrianny Głowaczewskiej, Krzysztofa Głowaczewskiego, Stanisława Kielara, Teresy Kielar, Marka Geblera, Wiesławy Gebler, Justyny Namysło, Urszuli Staniszewskiej, Zbigniewa Staniszewskiego, Reginy Karaś, Roberta Karaś, Tomasza Kaczmarka, Ryszarda Godyń, Jolanty Pawlak, Eugeniusza Pawlaka, Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Koziołka 2-4, Długosza 1-5, Tanogróskiej 11-13 i Brondera 7-9, Elżbiety Folty, Aleksandry Kozuli, Piotra Wlazło, Krzysztofa Dangiela, Elżbiety Dangiel, Danuty Rodak, Przemysława Pawlaka, Piotra Kościelniaka i Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Zabrze

o zniesienie współwłasności

 

 

postanawia:

 • z urzędu uchylić postanowienie referendarza sądowego z dnia 22 lutego 2017 roku;
 • z urzędu uchylić postanowienie referendarza sądowego z dnia 23 czerwca 2017 roku;
 • zawiesić postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-08-11 09:07:18 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2418/16

Termin zakończenia publikacji: 2017-09-10 07:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 18 maja 2017 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Małgorzata Trzebieniak

po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki akcyjnej w Bytomiu

przeciwko Krystianowi Grun i Justynie Grun

o zapłatę

 

postanawia:

na podstawie art. 502§ 1 k.p.c. w zw. z art. 497§ 3 k.p.c. uchylić z urzędu nakaz zapłaty z dnia 25 października 2016 r. wydany w postępowaniu upominawczym w sprawie o sygn. akt I Nc 2418/16 w części dotyczącej Justyny Grun.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-08-10 07:58:38 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 177/16

Termin zakończenia publikacji: 2017-09-10 07:00:00

POSTANOWIENIE

    Dnia 6 czerwca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Agnieszka Monikowska-Biela

po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2017 roku w Zabrzu

 • na posiedzeniu niejawnym

z wniosku Katarzyny Banaszak

z udziałem Ryszarda Banaszaka, Daniela Banaszaka, Grażyny Sobieroj (poprzednio Dymarczyk) i Krystyny Hoszwy

o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie

 

postanawia:

zawiesić postępowanie.

 

Opublikowano dnia: 2017-08-10 07:56:14 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1136-16

Termin zakończenia publikacji: 2017-09-10 07:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                          Dnia 6 czerwca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Agnieszka Monikowska-Biela

po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2017 roku w Zabrzu

 • na posiedzeniu niejawnym

z wniosku Katarzyny Banaszak

z udziałem Ryszarda Banaszaka, Daniela Banaszaka, Grażyny Sobieroj (poprzednio Dymarczyk) i Krystyny Hoszwy

o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie

 

postanawia:

zawiesić postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-08-10 07:51:14 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 110016

Termin zakończenia publikacji: 2017-09-09 09:00:00

POSTANOWIENIE    

Dnia 19 lipca 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Bartosz Mainka 

po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2017 roku w Zabrzu

 • na posiedzeniu niejawnym

z wniosku Alior Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z udziałem Henryka Krawczyka (Krawczyk)

o stwierdzenie nabycia spadku po zm. Gabrieli Krawczyk

 

postanawia:

odmówić podjęcia zawieszonego postępowania

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-08-09 09:18:17 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 241/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-09-09 08:00:00

OGŁOSZENIE

 

          W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 241/17 toczy się sprawa z wniosku Gminy Miejskiej Zabrze o sporządzenie spisu inwentarza po spadkodawczyni Marii Genowefie  Sznajder, córce Bronisławy i Ludwika, zmarłej w dniu 25 marca 2012 roku w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałej w Zabrzu, obejmującego cały majątek spadkowy.

          W dniu 27 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po zmarłym.

     Poucza się, że w sporządzaniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający  pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

                                                         

Zabrze, dnia 27 lipca 2017 roku

      SSR Bartosz Mainka

 

Opublikowano dnia: 2017-08-09 09:01:54 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 7 943
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry