Aktualności

Komunikat Ministerstwa Sprwiedliwości

Opublikowano: 29.04.2020, 13:08

Komunikat Ministerstwa Sprwiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej

W sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), zapewnienie dostępności do nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji jest szczególnie potrzebne.Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu

Opublikowano: 20.04.2020, 14:36

Zarządzenie Pani Prezes Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 20 maja 2020r. Adm.-0181-28/20 - Pobierz

Zarządzenie Pani Prezes Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 18 maja 2020r. Adm.-0181-26/20 - Pobierz

w sprawie zasad korzystania z sal rozpraw w Sądzie Rejonowym w Zabrzu podczas stanu epidemii (zapisek urzędowy)

Aneks nr 1 do Zarządzenia Prezesa SR w Zabrzu sygn. Adm.-0181-26/20 - Pobierz

Zarządzenie Pani Prezes Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 18 maja 2020r. Adm.-0181-25/20 - pobierz

Zarządzenie Pani Prezes Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 14 maja 2020r. Adm.-0181-24/20 - pobierz

Zarządzenie Pani Prezes Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 06 maja 2020r. Adm.-0181-23/20 - Pobierz

Zarządzenie Pani Prezes Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 06 maja 2020r. Adm.-0181-22/20 - Pobierz

Zarządzenie Pani Prezes Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 04 maja 2020r. Adm.-0181-21/20 - Pobierz

Zarządzenie Pani Wiceprezes Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 30 kwietnia 2020 r. Adm.-0181-20/20 - Pobierz

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 29 kwietnia 2020 r. Adm.-0181-19/20 - Pobierz

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 29 kwietnia 2020 r. Adm.-0181-18/20 - Pobierz

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 27 kwietnia 2020 r. Adm.-0181-15/20 - Pobierz

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 27 kwietnia 2020 r. Adm.-0181-14/20 - Pobierz

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 22 kwietnia 2020 r. Adm.-0181-13/20 - Pobierz

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 20 kwietnia 2020 r. Adm.-0181-12/20 - Pobierz
w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Sądu w związku z potencjalnym zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19

Aneks nr 1 do Zarządzenia Prezesa SR w Zabrzu sygn. Adm.-0181-12/20 - Pobierz

 

Najbliższe terminy spraw


Nie znaleziono spraw o podanych kryteriach.


Adres: ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze
Telefon: +48 32 37 35 705
Faks: +48 32 37 35 709
e-mail: oddzial.administracyjny@zabrze.sr.gov.pl

Ochrona: +48 32 37 35 819
Właściwość miejscowa:

Obszar właściwości Sądu obejmuje miasta:  

Sąd Rejonowy w Zabrzu dla miasta Zabrza.
Miejsca parkingowe

Przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu od strony ulicy 3 Maja, wzdłuż budynku sądu znajduje się darmowy parking publiczny dla samochodów osobowych, z jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych, oraz stojak na rowery przy głównym wejściu do budynku.
Pomoc w dotarciu do sądu osobom niepełnosprawnym

Przy Sądzie dostępne jest jedno publiczne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne, o ograniczonej sprawności ruchowej mogą skorzytać z platformy dla niepełnosprawnych, która znajduje się z prawej strony budynku sądu od strony ulicy Bohaterów Warszawskich. Osoby te proszone są o kontakt pod numerem telefonu (32) 37 35 797 w celu przekazania informacji o swoim przybyciu.
Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

    Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
    Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
    Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 25.11.2008
Dokument oglądany razy: 773 030
Opublikował: Grzegorz Cichoń
Publikacja dnia: 12.03.2020
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 

WAŻNE!

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Zabrzu zarządzeniem Adm.-074-35/20 z dnia 12 marca 2020, 18 marca 2020, zarządza w okresie od dnia 13 marca 2020r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. odwołanie rozpoznania spraw sądowych wskazanych na wokandach, obejmujących rozprawy oraz posiedzenia jawne.  
Wykaz spraw pilnych zgodnie z zarządzeniem Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 13 marca 2020r.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.Do góry