Aktualności

Uwaga! Brak dostępności mediatora

Opublikowano: 16.10.2020, 10:25

Informujemy, że z powodu braku możliwości przybycia mediatora do Sądu Rejonowego w Zabrzu na dyżur, który miał odbyć się w godzinach od 10:00 do 13:00, będzie on udzielał porad telefonicznie pod numerem 698 716 885, oraz przy pomocy komunikatora SKYPE: m.dluzak_1. Za utrudnienia przepraszamy.Dostępność Sądu dla stron w czasie epidemii

Opublikowano: 13.10.2020, 10:03


Dostępność Sądu  dla stron w czasie epidemii – zgodnie z Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu (Adm.-0181-29/20)
z dnia 1  czerwca 2020 r. (treść zarządzenia na stronie Internetowej tutejszego Sądu w zakładce „Aktualności - obowiązujące zarządzenia”.

Biuro Obsługi Interesantów i przyjęć interesantów.

Poniedziałek 9:00 – 16:30
Wtorek – piątek 9:00 – 15:30

z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję i przewietrzenie pomieszczeń:

11:00 – 11:15
13:00 – 13:15
15:15 – 15:30

Czytelnia Akt

poniedziałek - piątek 9:00 – 15:15
z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję i przewietrzenie pomieszczeń:

11:00 – 11:15
13:00 – 13:15
15:15 – 15:30

Biuro Podawcze

Biuro Podawcze przyjmuje korespondencję w następujących godzinach:

poniedziałek - piątek 9:00 - 15:15

z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję i przewietrzenie pomieszczeń:

11:00 – 11:15
13:00 – 13:15
15:15 – 15:30

Biura Podawcze Wydziału VI Ksiąg Wieczystych

poniedziałek 10.00 - 16.30
środa, piątek  10.00 - 15.00
wtorek, czwartek   09.00 -14.00

Czytelnia - przeglądarka akt ksiąg wieczystych  - zostaje udostępniona po wcześniejszym umówieniu w następujących godzinach:

poniedziałek, środa, piątek   09.00 - 10.00

wtorek    14.00 - 15.00

Celem dezynfekcji pomieszczeń i przewietrzenia pomieszczeń wprowadza się przerwy w pracy Biura:

11.00-11.15
13.00-13.15
15.15-15.30

Ośrodki Kuratorskie nr 1,2 i 3 przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu rozpoczynają działalność od 1 września 2020 roku.

Najbliższe terminy spraw


Sygnatura
Godzina, data i miejsce rozprawy
II K 1382/2019
Przewodniczący: SSR Beata Badura
09:00, 2020-10-21
Sala nr 115, I-sze piętro, ul. 3-go Maja 21 Zabrze
II K 973/2020
Przewodniczący: SSR Adam Krukowski
09:00, 2020-10-21
Sala nr 127, I-sze piętro, ul. 3-go Maja 21 Zabrze
III RC 18/2020
Przewodniczący: SSR Grzegorz Liniewiecki
09:15, 2020-10-21
Sala nr 215, II-gie piętro, ul. 3-go Maja 21 Zabrze
III Nsm 1212/2019
Przewodniczący: SSR Michał Kudełka
09:30, 2020-10-21
Sala nr 213, II-gie piętro, ul. 3-go Maja 21 Zabrze
III Nsm 111/2020
Przewodniczący: SSR Grzegorz Liniewiecki
10:00, 2020-10-21
Sala nr 215, II-gie piętro, ul. 3-go Maja 21 ZabrzeAdres: ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze
Telefon: +48 32 37 35 705
Faks: +48 32 37 35 709
e-mail: oddzial.administracyjny@zabrze.sr.gov.pl

Ochrona: +48 32 37 35 819
Właściwość miejscowa:

Obszar właściwości Sądu obejmuje miasta:  

Sąd Rejonowy w Zabrzu dla miasta Zabrza.
Miejsca parkingowe

Przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu od strony ulicy 3 Maja, wzdłuż budynku sądu znajduje się darmowy parking publiczny dla samochodów osobowych, z jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych, oraz stojak na rowery przy głównym wejściu do budynku.
Pomoc w dotarciu do sądu osobom niepełnosprawnym

Przy Sądzie dostępne jest jedno publiczne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne, o ograniczonej sprawności ruchowej mogą skorzytać z platformy dla niepełnosprawnych, która znajduje się z prawej strony budynku sądu od strony ulicy Bohaterów Warszawskich. Osoby te proszone są o kontakt pod numerem telefonu (32) 37 35 819 w celu przekazania informacji o swoim przybyciu.
Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

    Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
    Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
    Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 25.11.2008
Dokument oglądany razy: 811 753
Opublikował: Robert Wieczorek
Publikacja dnia: 22.06.2020
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 

WAŻNE!

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział VI Ksiąg Wieczystych informuje, iż zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej i otrzymaniu zaświadczenia o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, NIE WYNIKA TERMIN do złożenia w Wydziale Ksiąg Wieczystych wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę przekształceniową.
Informujemy, iż z dniem 30.06.2018 r. zakończona zostaje sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej. Po tym terminie nie ma możliwości ich wykorzystywania ani możliwości zwracania zakupionych uprzednio papierowych znaków.  
Prosimy o korzystanie z systemu E-Płatności, w tym także samodzielnego zakupu e-znaku.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

ZAMKNIJ


Do góry