Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Nc 3890/18

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-20 13:00:00

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 18 stycznia 2021

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2021r

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Raport 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie

przeciwko Dorocie Abramowicz

 

o zapłatę

 

postanawia

 1. podjąć zawieszone postępowanie
 2. uchylić nakaz zapłaty
 3. umorzyć postępowanie

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2021-01-20 14:27:46 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3013/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-20 13:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 18 stycznia 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu w 18 stycznia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa TAURON Sprzedaż GZE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwice

przeciwko Ryszard Renner

 

 

o zapłatę

 

postanawia:

umorzyć postępowanie ( art. 182 § 1 pkt 1)

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

 

 

Opublikowano dnia: 2021-01-20 14:19:59 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3483/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-20 13:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 26 października 2020r

 

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 26 października 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie

przeciwko Tomasz Binięda

o zapłatę

 

postanawia :

 1. umorzyć postępowanie,
 2. zwrócić powodowi kwotę 170   zł ( sto siedemdziesiąt) złotych uiszczoną tytułem opłaty od pozwu uiszczonej przelewem pod poz. 500054022618.

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2021-01-20 14:13:10 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3622/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-20 13:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 18 stycznia 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu w 18 stycznia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Vectra S.A w Gdyni

 

przeciwko Ryszard Sobociński

 

o zapłatę

 

postanawia:

umorzyć postępowanie ( art. 182 § 1 pkt 1)

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2021-01-20 14:07:39 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3372/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-20 13:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 18 stycznia 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu w 18 stycznia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Transportu Miejskiego

przeciwko Grzegorzowi Kapera

 

o zapłatę

 

postanawia:

umorzyć postępowanie ( art. 182 § 1 pkt 1)

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

 

 

Opublikowano dnia: 2021-01-20 14:02:14 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3373/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-20 12:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 18 stycznia 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu w 18 stycznia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Transportu Miejskiego

przeciwko Grzegorzowi Kapera

 

o zapłatę

 

postanawia:

umorzyć postępowanie ( art. 182 § 1 pkt 1)

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2021-01-20 14:00:44 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3373/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-20 12:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 18 stycznia 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu w 18 stycznia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Transportu Miejskiego

przeciwko Grzegorzowi Kapera

 

o zapłatę

 

postanawia:

umorzyć postępowanie ( art. 182 § 1 pkt 1)

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2021-01-20 13:53:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1505/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-20 12:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 15 stycznia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: RECOVERSO RMC OU, z siedzibą w Tartu miasto Tallin (Estonia)

przeciwko: Aleksandra Kurowska

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar. 1391 § 2 k.p.c.;

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2021-01-20 13:36:45 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1228/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-20 12:00:00

 

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 15 stycznia 2021r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

przeciwko: Paweł Węgliński

 

p o s t a n a w i a:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 22 maja 2019 r.;
 2. umorzyć postępowanie.

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2021-01-20 13:29:13 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1219/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-20 12:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 19 stycznia 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu   19 stycznia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa " przez: Gmina Miejska Zabrze

przeciwko: Andrzej Matusz, Beata Matusz

 

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc w stosunku do Beaty Matusz

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-01-20 13:17:50 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1323/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-20 12:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 19 stycznia 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prosperial Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Sylwia Konieczna

 

 

o zapłatę

 

postanawia

 

 1. zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 §1 pkt 6 kpc)
 2. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

 

 

Opublikowano dnia: 2021-01-20 13:04:54 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 312/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-20 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 2 listopada 2020r

 

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie

przeciwko: Czesław Sazanów

o zapłatę

 

postanawia :

 1. umorzyć postępowanie,
 2. zwrócić powodowi kwotę 70   zł (siedemdziesiąt) złotych uiszczoną tytułem opłaty od pozwu uiszczonej przelewem pod poz. 500056861610.

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2021-01-20 13:00:59 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1248/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-20 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 13 stycznia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie

przeciwko: Małgorzata Bernat

o zapłatę

postanawia:

 

 1. zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar. 1391 § 2 k.p.c.;
 2. oddalić wniosek powoda o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 22 czerwca 2020 r.

 

 Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2021-01-20 12:54:45 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1076/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-20 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

  Dnia 13 stycznia 2021r.

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko: Arkadiusz Cheda

 

p o s t a n a w i a:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 24 kwietnia 2019 r.;
 2. umorzyć postępowanie.

 

Oryginal dokumentu-Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2021-01-20 12:49:31 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 394/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-20 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 13 stycznia 2021 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

przeciwko: Michał Bełkowski

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2021-01-20 12:43:53 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 43 706
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry