Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Nc 3219/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-22 07:00:00

POSTANOWIENIE

 

Zabrze, 5 czerwca 2020 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: sędzia Magdalena Machorowska

po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Profi Credit Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej

przeciwko Andrzejowi Lachowi (Lach)

o zapłatę

 

postanawia:

 • oddalić wniosek o zobowiązanie powoda do doręczenia pozwanemu korespondencji w trybie art. 1391 § 1 k.p.c.;
 • umorzyć postępowanie w sprawie.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-22 09:52:33 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 484/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-22 07:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 9 czerwca 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą Gdańsku

przeciwko: Mirosława Kalka

 

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar. 1391 § 2 k.p.c.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-22 09:39:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 488/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-22 07:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 9 czerwca 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: EQUES DEBITUM 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą Gdańsku

przeciwko: Bożena Petryka

 

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar. 1391 § 2 k.p.c.

 

 

 Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-22 09:31:16 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3260/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-22 07:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 16 czerwca 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

pozwu Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie

przeciwko Ewelinie Ołdak (poprzednio Trela)

 

 

 

o zapłatę

postanawia

 

 1. Oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 2. zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 §1 pkt 6 kpc

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2020-06-22 09:30:18 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3260/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-22 07:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 16 czerwca 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

pozwu Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie

przeciwko Ewelinie Ołdak (poprzednio Trela)

 

 

 

o zapłatę

postanawia

 

 1. Oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 2. zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 §1 pkt 6 kpc

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2020-06-22 09:22:38 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3262/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-22 07:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 16 czerwca 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

pozwu Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A w Luksemburgu

przeciwko Bartoszowi Dziaduch

 

 

 

o zapłatę

postanawia

 

 1. Oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 2. zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 §1 pkt 6 kpc

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-22 09:15:54 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3459/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-22 07:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 16 czerwca 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

pozwu Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie

przeciwko Angelice Kunze  

 

 

o zapłatę

postanawia

 

 1. Oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 2. zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 §1 pkt 6 kpc

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-22 09:09:28 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3756/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-22 07:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 10 czerwca 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Eques Pożyczek Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w Gdańsku

przeciwko: Andrzej Chojak

 

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar. 1391 § 2 k.p.c.

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-22 09:02:19 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1048/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-19 13:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 15 czerwca 2020r

 

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Finansec Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

przeciwko Benedykt Maciejewski

o zapłatę

postanawia

postanawia                          

zawiesić z urzędu postępowanie (art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c.)

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2020-06-19 15:09:30 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3320/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-19 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 16 czerwca 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

pozwu Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie

przeciwko Krzysztof Staniaszek

 

 

 

o zapłatę

postanawia

 

 1. Oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 2. zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 §1 pkt 6 kpc

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-19 14:56:14 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3491/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-19 12:00:00

P O S T A N O W I E N I E

 

11 marca 2020r

 

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2020 w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

na skutek pozwu wniesionego przez Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bytomskiej 87-95 w Zabrzu

przeciwko: Arkadiusz Lipa

 

o zapłatę

 

postanawia:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 28 listopada 2019r w sprawie
 1. umorzyć postępowanie w sprawie

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-19 14:52:11 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 5263/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-19 12:00:00

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 8 czerwca 2020r

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2020r.

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie

przeciwko Mirosławowi Dragan

 

 

 

postanawia

 1. Podjąć zawieszone postępowanie
 2. uchylić nakaz zapłaty z dnia 24 maja 2018
 3. umorzyć postępowanie w sprawie,

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-19 14:27:17 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 5060/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-19 12:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 5 czerwca 2020 r.

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

przeciwko Jesika Holewa

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 21 grudnia 2017 r.;
 2. umorzyć postępowanie.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-19 14:14:18 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 556/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-19 11:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 3 czerwca 2020 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Miasta Stołecznego Warszawy- Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie

przeciwko Grzegorzowi Kaperze

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 21 lutego 2018 r.;
 2. umorzyć postępowanie.

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-19 13:39:49 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1066/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-19 11:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 3 czerwca 2020 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: easyDebt Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Mirosław Bronszkiewicz

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 23 kwietnia 2018 r.;
 2. umorzyć postępowanie.

 

 

 

 

Oryginal dokumentu-Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2020-06-19 13:33:40 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 35 231
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry