Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Nc 1066/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-19 11:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 3 czerwca 2020 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: easyDebt Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Mirosław Bronszkiewicz

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 23 kwietnia 2018 r.;
 2. umorzyć postępowanie.

 

 

 

 

Oryginal dokumentu-Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2020-06-19 13:33:40 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4056/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-19 11:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 3 czerwca 2020 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Łukasz Kolański

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 17 lipca 2018 r.;
 2. umorzyć postępowanie

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-19 13:24:04 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2483/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-17 09:00:00

Postanowienie

Dnia 25 maja 2020r

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2020r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa RK Recovery S.A. w Warszawie

przeciwko Joannie Wawrzyniak

 

 

o zapłatę

 

postanawia:

podjąć zawieszone postępowanie w sprawie

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-17 11:19:09 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2501/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-17 08:00:00

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 25 maja 2020r

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2020r.

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu

 

przeciwko Eugeniuszowi Małkus

 

 

 

postanawia

 1. Podjąć zawieszone postępowanie
 2. uchylić nakaz zapłaty z dnia 10 maja 2018r
 3. umorzyć postępowanie w sprawie,

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-17 10:59:27 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 132/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-16 07:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 09.06.2020 r. publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

 

OGŁOSZENIE

 

     W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 132/20 toczy się sprawa z wniosku Gminy Miejskiej Zabrze o sporządzenie spisu inwentarza po spadkodawczyni Genowefie Krasny, zmarłej w dniu 19 stycznia 2008 roku w Knurowie, ostatnio stale zamieszkałej w Zabrzu i mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Zabrzu.

            W dniu 9 czerwca 2020 roku Referendarz sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po zmarłej.

     Poucza się, że w sporządzaniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-06-16 09:31:09 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 445/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-20 06:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 14 lutego 2020 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodnicząca sędzia Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

 • sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie
 • przeciwko Ilonie Lewandowskiej

o zapłatę

 

 

postanawia

umorzyć postępowanie.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-16 08:48:50 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2263/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-16 05:00:00

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 3 czerwca 2020

Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2020

na posiedzeniu niejawnym

na skutek pozwu wniesionego przez TAKTO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

w Warszawie

przeciwko Anna Machura

o zapłatę

 

postanawia:

 

 1. Podjąć zawieszone postępowanie
 2. uchylić nakaz zapłaty z dnia 26 lipca 2019r
 3. umorzyć postępowanie w sprawie,
 1. zwrócić powodowi kwotę 50 zł ( pięćdziesiąt) z kwoty uiszczonej przelewem pod pozycją 500048785095

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-16 08:11:03 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3367/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-16 05:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 17 kwietnia 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu

przeciwko: Jolanta Skałka

 

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar. 1391 § 2 k.p.c.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-16 07:59:52 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3516/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-15 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

                                                                                  Dnia 5 czerwca 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa: EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańsku

przeciwko: Dariusz Kluska

 

o zapłatę

 

postanawia:

 

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu referendarza sądowego z dnia 20 marca 2020 roku przez wpisanie w miejsce oznaczenia strony pozwanej „Zbigniew Krawczyk”, imienia i nazwiska pozwanego w prawidłowym brzmieniu tj. „Dariusz Kluska”.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-15 13:28:51 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3516/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-15 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 20 marca 2020 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańsku

przeciwko Zbigniew Krawczyk

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 21 września 2017 r.;
 2. umorzyć postępowanie.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2020-06-15 13:27:20 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 419/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-15 10:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII Ns 419/18

OGŁOSZENIE

                W Sądzie Rejonowym w Zabrzu, pod sygn. akt VIII Ns 419/18, toczy się sprawa z wniosku Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Aliny Szewczyk o stwierdzenie nabycia spadku po Tomaszu Szewczyku (Szewczyk), synu Antoniego i Aliny z domu Łazowskiej, urodzonym w dniu 08 sierpnia 1982 roku w Zabrzu, zmarłym w dniu 05 listopada 2015 roku w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałym w Zabrzu.

                Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.


Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-06-15 12:31:59 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 164/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-16 06:00:00

 P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                          Dnia 20 marca 2020 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu I Wydział Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 marca 2020 roku w Zabrzu

sprawy z wniosku Alojzego Szędzielorz

o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Jonecko

przy udziale: Anieli Drzewieckiej, Leszka Jonecko, Małgorzaty Szostak, Krystiana Jonecko, Teresy Loska, Jadwigi Białas, Gertrudy Tobór, Stefanii Pittel (Pytel), Anny Pisarski, Jana Pindur, Heleny Stencel, Paula Jonecko, Catherine Dineen, Marii Bailey

o stwierdzenie nabycia spadku

w przedmiocie przyznania wynagrodzenia biegłemu sądowemu

 

POSTANAWIA:

 

 1. przyznać tłumaczowi przysięgłemu Łukaszowi Kansy kwotę 1.528,03 (jeden tysiąc pięćset dwadzieścia osiem i 03/100) złotych tytułem wynagrodzenia za wydanie opinii i wszelką pracę z tym związaną;
 2. polecić Oddziałowi Finansowemu tut. Sądu, aby wypłacił tłumaczowi przysięgłemu Łukaszowi Kansy kwotę 1.528,03 (jeden tysiąc pięćset dwadzieścia osiem i 03/100) przy czym kwotę:

- 1.028,03 złotych z pozycji sum budżetowych Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego w Zabrzu;

- 500,00 zł z zaliczki zaksięgowanej pod poz. 500058368162.

 

 

Oryginał do pobrania:pobierz

 

Opublikowano dnia: 2020-06-15 08:30:55 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 770/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-18 07:00:00

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                               Dnia 28 maja 2020 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodniczący:

Sędzia Magdalena Machorowska   

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 28 maja 2020 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa  Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedziba w Krakowie

przeciwko Patrykowi Kampczykowi

o zapłatę

 

postanawia:

 

 

 

umorzyć postępowanie zawieszone na podstawie art. 177  § 1 pkt 6 k.p.c.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-06-12 09:57:26 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 290/12

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-12 11:00:00

WEZWANIE

 

W oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu, Wydziału I Cywilnego, z dnia 11 lipca 2016 roku złożono do depozytu sądowego kwotę 28,12 zł (dwadzieścia osiem złotych i dwanaście groszy) uiszczoną przez Witolda Kochana tytułem pozostałej zaliczki sądowej.

Wzywa się uprawnionych, aby w terminie 3 lat od daty niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zabrzu, Wydziału I Cywilnego i wykazali swoje uprawnienie do odbioru depozytu numer ...................... , bowiem w przeciwnym wypadku depozyt ulegnie

likwidacji a jego przedmiot przejdzie na własność Skarbu Państwa.

Opublikowano dnia: 2020-06-10 13:49:34 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1067/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-11 06:00:00

                                                          

 

 

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                         Dnia 3 czerwca 2020 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodniczący:

SSR Bartłomiej Marchlewski

 

 

 

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 czerwca 2020 r. w Zabrzu

sprawy z powództwa Gmina Miejska Zabrze

przeciwko Agnieszce Nosal, Pawłowi Nosalowi, Zuzannie Nosal rep. przez przedst. ust. Agnieszkę Nosal, Maciejowi Nosal rep. przez przedst. ust. Agnieszkę Nosalowi

o eksmisję

 

postanawia:

 

 1. umorzyć postępowanie w sprawie ;
 1. oddalić wniosek powoda o zwrot opłaty sądowej uiszczonej od pozwu, albowiem wniosek został cofnięty po przeprowadzeniu rozprawy (79 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2019.785 j.t.).

 

 Oryginał do pobrania: pobierz

 

Opublikowano dnia: 2020-06-10 08:22:55 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 35 234
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry