Biuro Obsługi Interesantów (BOI), Czytelnia Akt

Wersja archiwalna z dnia 03.02.2021

 

 

Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Zabrzu przy ul. 3 Maja 21 zostało powołane z dniem 14.07.2009r. na mocy Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 14.07.2009r. o Nr Adm.181-11/09. W jego skład wchodzi:

Biuro Podawcze

41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 21
parter - przy wejściu
tel. (32) 37 35 820

Przy Biurze Obsługi Interesanta działa Czytelnia Akt.
Działalność Biura Obsługi Interesanta opiera się na Regulaminie.

Biuro Obsługi Interesantów

Telefony:

32 37 35 831 - dla wydziałów I Cywilny oraz VIII Cywilny
32 37 35 832 - dla wydziałów II Karny oraz V Wykonywania Orzeczeń Karnych
32 37 35 833 - dla wydziałów III Rodzinny, IV Pracy oraz przyjmowanie dowodów rzeczowych

Fax: 32 37 35 830

 

Kierownik: Agnieszka Pawłowska

Parter - pokój nr 011.
tel. (32) 37 35 808.
41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 21

 

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji również drogą elektroniczną
informacja@zabrze.sr.gov.pl
Informacje te mogą obejmować: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym i udzielane są po wskazaniu danych osobowych interesanta

Istnieje możliwość składania wniosku o odpis orzeczenia poprzez platformę EPUAP. Wniosek musi zostać podpisany profilem zaufanym. (formularz do pobrania we wzorach druków)

Czas pracy Biura Obsługi Interesantów (nie dotyczy Wydziału Ksiąg Wieczystych):

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które mogą naruszać przepisy innych ustaw, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

Przez poradę prawną należy rozumieć udzielanie wskazówek co do sposobu wykazania i dowodzenia przed sądem zasadności stanowiska w sprawie lub sporządzenie w sprawie projektu pisma procesowego.

Biuro Obsługi Interesantów:

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji na temat:

 

Podpisał: Dariusz Kalinowski
Dokument z dnia: 09.01.2013
Dokument oglądany razy: 104 796
Opublikował: Anna Sołoducha
Publikacja dnia: 03.02.2021
 
Wydruk z dnia: 15.04.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl