OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wersja archiwalna z dnia 17.07.2018

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Anna Kwiecień

e-mail: iod@zabrze.sr.gov.pl

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować przy pomocy poczty e-mail z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy powyższego rozporządzenia.

 

Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 07.03.2018
Dokument oglądany razy: 1 594
Opublikował: Łukasz Krzewiński
Publikacja dnia: 17.07.2018
 
Wydruk z dnia: 27.09.2020 // www.zabrze.sr.gov.pl