Skargi i wnioski

Sąd Rejonowy przyjmuje skargi i wnioski stosownie do przepisów:

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczącej działalności sądu, jest prezes sądu.

Skarga powinna zawierać:

Termin załatwiania skarg/wniosków:
Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Skargi nie podlegające rozpoznaniu:

Sposoby wnoszenia skarg i wniosków:

Prezes Sądu
Sąd Rejonowy w Zabrzu
ul. 3 Maja 21
41-800 Zabrze

Należy je składać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Zabrzu, bądź przesłać drogą pocztową;

wzór skargi/wniosku

administracja@zabrze.sr.gov.pl
w formie zgodnej ze wzorem skargi/wniosku;

Prezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w siedzibie Sądu w każdy poniedziałek w godzinach 13.00 - 15.00,

Parter, pokój nr 024 po uprzednim sporządzeniu protokołu ze zgłoszenia skargi.
32 37-35-705, 706, 707

Podpisał: Dariusz Kalinowski
Dokument z dnia: 03.09.2014
Dokument oglądany razy: 5 018
Opublikował: Grzegorz Cichoń
Publikacja dnia: 16.10.2018
 
Wydruk z dnia: 27.05.2020 // www.zabrze.sr.gov.pl