Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Nc 4098/17

opublikowany: 13.03.2020, 08:48
termin zakończenia publikacji: 13.04.2020, 07:00

 

POSTANOWIENIE

                                                                                                    Dnia 10 marca 2020 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa GODebt1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą Warszawa

przeciwko: Ryszard Grusiecki

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

  1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 16 listopada 2017 r.;
  2. umorzyć postępowanie.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikował: Roksana Gąsiorek

Wydruk z dnia: 2.06.2020 // www.zabrze.sr.gov.pl