Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Nc 1720/19

opublikowany: 17.03.2020, 10:33
termin zakończenia publikacji: 17.04.2020, 09:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 9 marca 2020 r.

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu

przeciwko Michałowi Skrzyńskiemu (Skrzyński)

o zapłatę

postanawia:

 

 

 

  1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 6 czerwca 2019 roku,
  2. zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikował: Roksana Gąsiorek

Wydruk z dnia: 5.06.2020 // www.zabrze.sr.gov.pl