Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Nc 2422/18

opublikowany: 18.03.2020, 09:16
termin zakończenia publikacji: 18.04.2020, 08:00

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 16marca 2020r

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2020r.

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Gdyni

 

 

przeciwko Ewelinie Słowińskiej

 

postanawia

  1. Podjąć zawieszone postępowanie
  2. uchylić nakaz zapłaty z dnia 7 czerwca 2018r
  3. umorzyć postępowanie w sprawie

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikował: Roksana Gąsiorek

Wydruk z dnia: 5.06.2020 // www.zabrze.sr.gov.pl