Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Nc 3210/18

opublikowany: 25.03.2020, 13:11
termin zakończenia publikacji: 25.04.2020, 12:00

 

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2020r

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Alior Bank S.A w Warszawie

przeciwko Mirosław Grabietz

 

o zapłatę

zarządza:

1.ustanowić dla pozwanego Mirosława Grabietz, którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adwokata Łukasza Staniczka

  1. o ustanowieniu kuratora do zastępowania nieobecnego pozwanego ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikował: Roksana Gąsiorek

Wydruk z dnia: 2.06.2020 // www.zabrze.sr.gov.pl