Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Ns 244/17

opublikowany: 31.03.2020, 09:42
termin zakończenia publikacji: 01.05.2020, 07:00

 OGŁOSZENIE

 

                W Sądzie Rejonowym w Zabrzu, pod sygn. akt I Ns 244/17, toczy się sprawa z wniosku Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy udziale Arkadiusza Nawrata (Nawrat) i Gregora Gnidy (Gnida) o stwierdzenie nabycia spadku po Sylwii Nawrat z domu Magner, córce Franciszka i Agnieszki z domu Orzeł, urodzonej w dniu 26 stycznia 1936 roku w Zabrzu, zmarłej w dniu 19 lipca 2015 roku w Tarnowskich Górach, ostatnio stale zamieszkałej w Zabrzu.

                Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania
się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Opublikował: Grażyna Mnich

Wydruk z dnia: 2.06.2020 // www.zabrze.sr.gov.pl