Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I C 1047/19

opublikowany: 25.05.2020, 13:07
termin zakończenia publikacji: 28.06.2020, 10:00

Sygn. akt I C 1047/19

 

POSTANOWIENIE

 

                        Dnia 18 maja 2020 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Bartosz Mainka  

po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group w Warszawie

przeciwko Damianowi Posłowi (Poseł), Arkadiuszowi Hadrysiowi (Hadryś)

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.), albowiem powód reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika nie wykonał w ustawowym terminie nałożonego na niego zobowiązania.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikował: Wiktoria Gruszczyńska

Wydruk z dnia: 10.07.2020 // www.zabrze.sr.gov.pl