Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: INc 2499/18

opublikowany: 25.05.2020, 14:02
termin zakończenia publikacji: 30.06.2020, 12:00

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia  19 maja 2020r

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2020r.

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu

 

przeciwko Grzegorzowi Ginter

 

postanawia

  1. Podjąć zawieszone postępowanie
  2. uchylić nakaz zapłaty z dnia  10 maja 2018r
  3. umorzyć postępowanie w sprawie,

 

 

oryginał dokumentu-pobierz

Opublikował: Agnieszka Butnowska

Wydruk z dnia: 10.07.2020 // www.zabrze.sr.gov.pl