Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: VIII Ns 330/19

opublikowany: 26.05.2020, 07:58
termin zakończenia publikacji: 26.06.2020, 05:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

OGŁOSZENIE

 

           

            W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 330/19 toczy się sprawa z wniosku Urszuli Gołąbek o stwierdzenie nabycia spadku po Teodorze Gołąbku, synu Jana i Apolonii, urodzonym 7 listopada 1908r. w Zabrzu, zmarłym 27 maja 1976r. w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałym w Zabrzu. W skład spadku po Teodorze Gołąbku wchodzi nieruchomość położona w Zabrzu przy ul. Działkowej 27, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Z/00000434/4.

            Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.


Załączniki:

Opublikował: Iwona Zych-Klauss

Wydruk z dnia: 10.07.2020 // www.zabrze.sr.gov.pl