Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I C 785/19

opublikowany: 26.05.2020, 14:50
termin zakończenia publikacji: 29.06.2020, 12:00

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                          Dnia 24 kwietnia 2020 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodniczący:

Sędzia Magdalena Machorowska   

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 24 kwietnia 2020 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa  Honesta Inkaso Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Bielsku - Białej

przeciwko Krzysztofowi Kuśmierkowi

o zapłatę

 

postanawia:

 

 

umorzyć postępowanie zawieszone na podstawie art. 177  § 1 pkt 6 k.p.c.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikował: Wiktoria Gruszczyńska

Wydruk z dnia: 6.07.2020 // www.zabrze.sr.gov.pl