Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I C 1022/19

opublikowany: 26.05.2020, 14:56
termin zakończenia publikacji: 30.06.2020, 12:00

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                         Dnia 14 kwietnia 2020 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

 

            Przewodnicząca:

asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska 

 

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 kwietnia 2020 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa  Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii - Zarządu Transportu Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach

przeciwko Rafałowi Szewczykowi (Szewczyk)

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikował: Wiktoria Gruszczyńska

Wydruk z dnia: 10.07.2020 // www.zabrze.sr.gov.pl