Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I C 833/19

opublikowany: 26.05.2020, 15:02
termin zakończenia publikacji: 30.06.2020, 12:00

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                          Dnia 20 kwietnia 2020 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodniczący:

Sędzia Magdalena Machorowska   

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 20 kwietnia 2020 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa  Mariuszu Ganity

przeciwko Katarzynie Bieniek

o zapłatę

 

postanawia:

 

 

 

zawiesić postępowanie na podstawie art. 177  § 1 pkt 6 k.p.c.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikował: Wiktoria Gruszczyńska

Wydruk z dnia: 6.07.2020 // www.zabrze.sr.gov.pl