Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Ns 404/19

opublikowany: 27.05.2020, 07:05
termin zakończenia publikacji: 28.06.2020, 05:00

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 11 maja 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny 

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Andrzeja Hubickiego

przy udziale Dariusza Maciejewskiego

o zwrot przedmiotu z depozytu sądowego

 

 

postanawia:

 

  1. zwrócić Andrzejowi Hubickiemu kwotę 40.770,00 (czterdzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt i 00/100) złotych, zaksięgowaną pod pozycją 3782/1575/19, złożoną do depozytu sądowego przez Andrzeja Hubickiego w oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 24 sierpnia 2017 r., sygnatura akt I Ns 286/17, której wydania nie zażądał wierzyciel;
  2. oddalić wniosek dłużnika Andrzeja Hubickiego o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania;

 

 

Oryginał do pobrania: pobierz

Opublikował: Grażyna Mnich

Wydruk z dnia: 6.07.2020 // www.zabrze.sr.gov.pl