Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Nc 3626/19

opublikowany: 27.05.2020, 08:38
termin zakończenia publikacji: 27.06.2020, 06:00

POSTANOWIENIE

Dnia 8 maja 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zabrzu

przeciwko Grażynie Tomko i Sławomirowi Tomko

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 1391 § 2 k.p.c.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikował: Roksana Gąsiorek

Wydruk z dnia: 10.07.2020 // www.zabrze.sr.gov.pl