Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Ns 15/15

opublikowany: 20.04.2021, 08:26
termin zakończenia publikacji: 21.10.2021, 06:00

WEZWANIE

           Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 15/15, w dniu 20 stycznia 2015 roku, wydał postanowienie o zezwoleniu dłużnikowi Gminie Gliwice na złożenie do depozytu sądowego kwoty 24,12 zł należnej wierzycielowi Przedsiębiorstwu Usługowo-Technicznemu „TOP SERWIS” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabrzu z tytułu odsetek naliczonych w związku z przechowywaniem na rachunku depozytowym Urzędu Miasta Gliwice kwoty 2.544,07 zł jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr OR-09/20161/34/2833 zawartej z wierzycielem w dniu 25 września 2009 r., która to może być wydana wierzycielowi na jego wniosek.

Powyższa kwota została deponowana na koncie sum depozytowych pod pozycją odsetek nr 3784/1427/2015.

Wzywa się uprawnionych, aby w terminie 3 lat od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zabrzu i wykazali swoje uprawnienie do odbioru depozytu, bowiem nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkować będzie orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu wraz z pożytkami, które przyniósł, na własność Skarbu Państwa.

Opublikował: Grażyna Mnich

Wydruk z dnia: 21.10.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl