Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Ns 785/15

opublikowany: 23.04.2021, 14:29
termin zakończenia publikacji: 23.10.2021, 12:00

 

WEZWANIE

 

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zabrzu z 16 sierpnia 2016 roku, sygn. akt I Ns 785/15, zezwalającego wnioskodawczyni Fortum Zabrze Spółce Akcyjnej
z siedzibą w Zabrzu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9 550,95 zł, nastąpiło złożenie tejże kwoty do depozytu sądowego.

            Sąd wzywa Pana Norberta Pawłowskiego, Panią Magdalenę Pawłowską, Panią Karolinę Grabowską oraz następców prawnych Pani Elżbiety Pawłowskiej, aby w terminie
3 lat złożyli do Sądu Rejonowego w Zabrzu I Wydziału Cywilnego wniosek o wydanie kwoty złożonej do depozytu, bowiem w przeciwnym razie depozyt ulegnie likwidacji i nastąpi przejście praw do tego depozytu rzecz Skarbu Państwa, po upływie 3 lat od doręczenia niniejszego wezwania.

 

Opublikował: Grażyna Mnich

Wydruk z dnia: 21.10.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl