Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Ns 941/07

opublikowany: 26.04.2021, 12:14
termin zakończenia publikacji: 26.10.2021, 10:00

 

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny, w sprawie o sygn.. akt I Ns 941/07 w dniu 30 października 2007 wydał postanowienie o zezwoleniu Gminie Miejskiej Zabrze na złożenie do depozytu sądowego kwoty 17.907,50 zł należnej spadkobiercom Klotyldy Paschek, która to kwota może być wydana spadkobiercom na ich wniosek, po przedłożeniu prawomocnych postanowień stwierdzających nabycia ich praw do spadku.

Powyższa kwota została zaksięgowana w księdze depozytów sądowych pod pozycją 3782/339/2009.

Wzywa się uprawnionych, aby w terminie 3 lat od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia zgłosili do Sądu Rejonowego w Zabrzu i wykazali swoje uprawnienia do depozytu, bowiem nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkować będzie orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu wraz z pożytkami, które przyniósł, na własność Skarbu Państwa.

 

 

Opublikował: Grażyna Mnich

Wydruk z dnia: 21.10.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl