Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Ns 1126/11

opublikowany: 13.05.2021, 12:54
termin zakończenia publikacji: 13.11.2021, 10:00

WEZWANIE

 

           Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 1126/11 w dniu 22 listopada 2011 roku wydał postanowienie o zezwoleniu Domowi Pomocy Społecznej w Mysłowicach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 212,54 zł należnej Markowi Borysiowi (Boryś), która to kwota wraz z odsetkami może być wydana spadkobiercom Marka Borysia.

Powyższa kwota została zaksięgowaną w księdze depozytów sądowych pod pozycją 3782/386/2011.

Wzywa się uprawnionego, aby w terminie 3 lat od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia zgłosił się do Sądu Rejonowego w Zabrzu i wykazał swoje uprawnienie do odbioru depozytu, bowiem nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkować będzie orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu wraz z pożytkami, które przyniósł na własność Skarbu Państwa.

 

Opublikował: Grażyna Mnich

Wydruk z dnia: 29.11.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl