Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: VIII Ns 4/06

opublikowany: 25.05.2021, 09:46
termin zakończenia publikacji: 26.11.2021, 07:00

VIII Ns 4/06

 

WEZWANIE

 

            Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zabrzu z 19 kwietnia 2006 roku, sygn. akt VII Ns 4/06, zezwalającego wnioskodawczyni Gminie Miejskiej Zabrze na złożenie do depozytu sądowego kwoty 32 400 zł, nastąpiło złożenie tejże kwoty do depozytu sądowego.

            Sąd wzywa Panią Emmę Ogorek bądź jej spadkobierców, aby w terminie 3 lat złożyli do Sądu Rejonowego w Zabrzu VIII Wydziału Cywilnego wniosek o wydanie kwoty złożonej do depozytu, bowiem w przeciwnym razie depozyt ulegnie likwidacji i nastąpi przejście praw do tego depozytu rzecz Skarbu Państwa, po upływie 3 lat od doręczenia niniejszego wezwania.

 

 

Opublikował: Monika Kubacka

Wydruk z dnia: 29.11.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl