Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: VIII Ns 913/13

opublikowany: 02.06.2021, 09:14
termin zakończenia publikacji: 02.12.2021, 07:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII Ns 913/13

 

OGŁOSZENIE

           Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VIII Cywilny, w sprawie o sygn. akt VIII Ns 913/13 w dniu 28 listopada 2013 roku wydał postanowienie o zezwoleniu Prezydentowi Miasta Zabrze na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5 855 złotych należnej uczestniczce postępowania Adelajdzie Nizin, która to kwota może być wydana uczestniczce postępowania na jej wniosek.

Wzywa się uprawnionych, aby w terminie 3 lat od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zabrzu i wykazali swoje uprawnienie do odbioru depozytu, bowiem nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkować będzie orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu na własność Skarbu Państwa.

 

 

 

 

 

Opublikował: Małgorzata Szwoba

Wydruk z dnia: 22.10.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl