Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: VII Ns 7/06

opublikowany: 11.06.2021, 08:10
termin zakończenia publikacji: 11.12.2021, 06:00

W związku z postanowieniem z dnia 01.06.2021 r. publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

 

 

OGŁOSZENIE

 

           Sąd Rejonowy w Zabrzu, w sprawie o sygn. akt VII Ns 7/06, w dniu 4 kwietnia 2006 roku wydał postanowienie o zezwoleniu Gminie Miejskiej Zabrze na złożenie do depozytu sądowego kwoty 14.100,00 zł tytułem odszkodowania za przeniesienie udziału wynoszącego ½ części w prawie własności nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Bielszowickiej, obejmującej działkę nr 786/198, o powierzchni 596 m2, która to kwota może być wydana Georgowi Czichy bądź jego spadkobiercom na ich wniosek, po przedłożeniu prawomocnych postanowień stwierdzających nabycie praw do spadku.

Powyższa kwota została zaksięgowana w księdze depozytów sądowych Sądu Rejonowego w Zabrzu.

Wzywa się uprawnionego (uprawnionych), aby w terminie 3 lat od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia zgłosił się do Sądu Rejonowego w Zabrzu i wykazał swoje uprawnienie do odbioru depozytu, bowiem nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkować będzie orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu wraz
z pożytkami, które przyniósł na własność Skarbu Państwa.

 

 

Opublikował: Alicja Ciesiołka

Wydruk z dnia: 29.11.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl