Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: VII Ns 15/04

opublikowany: 14.06.2021, 13:45
termin zakończenia publikacji: 15.12.2021, 11:00

Tablica ogłoszeń dla nieznanych następców prawnych zmarłych: Franciszka Lamich i Franciszki Lamich 

VII Ns 15/04

WEZWANIE

 

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zabrzu z 29 czerwca 2005 roku, sygn. akt VII Ns 15/04, zezwalającego wnioskodawcy Gminie Miejskiej Zabrze na złożenie do depozytu sądowego kwoty 45 524 złotych, nastąpiło złożenie tejże kwoty do depozytu sądowego.

            Sąd wzywa Pana Franciszka Lamich oraz Panią Franciszkę Lamich, bądź też następców prawnych Pana Franciszka Lamich i Pani Franciszki Lamich, aby w terminie 3 lat złożyli do Sądu Rejonowego w Zabrzu VIII Wydziału Cywilnego wniosek o wydanie kwoty złożonej do depozytu wraz z naliczonymi od tej kwoty odsetkami, bowiem w przeciwnym razie depozyt ulegnie likwidacji i nastąpi przejście praw do tego depozytu wraz z naliczonymi od tej kwoty odsetkami na rzecz Skarbu Państwa, po upływie 3 lat od doręczenia niniejszego wezwania.

Opublikował: Monika Kubacka

Wydruk z dnia: 21.10.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl