Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: VII Ns 19/05

opublikowany: 15.06.2021, 09:59
termin zakończenia publikacji: 16.12.2021, 07:00

Tablica ogłoszeń na okres 6 miesięcy dla nieznanych następców prawnych zmarłego Maxa (Maksymiliana) Joachimskiego

VII Ns 19/05

WEZWANIE

 

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zabrzu z 16 grudnia 2005 roku, sygn. akt VII Ns 19/05, zezwalającego wnioskodawcy Gminie Miejskiej Zabrze na złożenie do depozytu sądowego kwoty 482 470 złotych, nastąpiło złożenie tejże kwoty do depozytu sądowego.

            Sąd wzywa Pana Maxa (Maksymiliana) Joachimskiego, bądź też jego następców prawnych, aby w terminie 3 lat złożyli do Sądu Rejonowego w Zabrzu VIII Wydziału Cywilnego wniosek o wydanie kwoty złożonej do depozytu wraz z naliczonymi od tej kwoty odsetkami, bowiem w przeciwnym razie depozyt ulegnie likwidacji i nastąpi przejście praw do tego depozytu wraz z naliczonymi od tej kwoty odsetkami na rzecz Skarbu Państwa, po upływie 3 lat od doręczenia niniejszego wezwania.

Opublikował: Małgorzata Szwed

Wydruk z dnia: 29.11.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl