Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: VII Ns 1/02

opublikowany: 15.06.2021, 10:04
termin zakończenia publikacji: 16.12.2021, 07:00

Tablica ogłoszeń dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników postępowania

WEZWANIE

 Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zabrzu z 13 czerwca 2002 roku, sygn. akt VII Ns 1/02, zezwalającego wnioskodawczyni Asclepios Spółce Akcyjnej z siedzibą w Zabrzu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7 265,70 złotych, nastąpiło złożenie tejże kwoty do depozytu sądowego.

            Sąd wzywa Panią Jadwigę Zombek, Panią Gertrudę Bauch oraz Pana Oskara Stanek, bądź też ich następców prawnych, aby w terminie 3 lat złożyli do Sądu Rejonowego w Zabrzu VIII Wydziału Cywilnego wniosek o wydanie kwoty złożonej do depozytu wraz z naliczonymi od tej kwoty odsetkami, bowiem w przeciwnym razie depozyt ulegnie likwidacji i nastąpi przejście praw do tego depozytu wraz z naliczonymi od tej kwoty odsetkami na rzecz Skarbu Państwa, po upływie 3 lat od doręczenia niniejszego wezwania.

Opublikował: Małgorzata Szwed

Wydruk z dnia: 29.11.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl