Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: VII Ns 9/05

opublikowany: 15.06.2021, 12:21
termin zakończenia publikacji: 16.12.2021, 10:00

VII NS 9/05

OGŁOSZENIE

 

           Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VIII Cywilny, w sprawie o sygn. akt VII Ns 9/05 w dniu 30 czerwca 2005 roku wydał postanowienie o zezwoleniu Gminie Miejskiej Zabrze  na złożenie do depozytu sądowego kwoty 149 550 zł należnej spadkobiercom Maksymiliana Joachimskiego, która to kwota może być wydana jego spadkobiercom, po przedłożeniu prawomocnych postanowień stwierdzających nabycie prawo do spadku.

           Wzywa się uprawnionych, aby w terminie 3 lat od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia zgłosił się do Sądu Rejonowego w Zabrzu i wykazali swoje uprawnienie do odbioru depozytu, bowiem nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkować będzie orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu wraz z pożytkami, które przyniósł na własność Skarbu Państwa.

Opublikował: Monika Kubacka

Wydruk z dnia: 29.11.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl