Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: VIII Ns 16/05

opublikowany: 15.06.2021, 13:15
termin zakończenia publikacji: 15.12.2021, 11:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VII Ns 16/05

 

OGŁOSZENIE

           Sąd Rejonowy w Zabrzu w sprawie o sygn. akt VII Ns 16/05 w dniu 27 listopada 2005 roku wydał postanowienie o zezwoleniu Gminie Miejskiej Zabrze na złożenie do depozytu sądowego kwoty 51.297,00 zł tytułem odszkodowania za przeniesienie prawa własności nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Bielszowickiej, obejmującej działkę nr 1433/199 o pow. 1164 m2, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona spadkobiercom Franciszka Walczucha na ich wniosek, po przedłożeniu prawomocnych postanowień stwierdzających nabycie praw do spadku.

Powyższa kwota została zaksięgowana w księdze depozytów sądowych pod pozycją 3782/519/2009.

Wzywa się uprawnionych, aby w terminie 3 lat od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zabrzu i wykazali swoje uprawnienie do odbioru depozytu, bowiem nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkować będzie orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu wraz z pożytkami, które przyniósł na własność Skarbu Państwa.

 

 

 

Opublikował: Małgorzata Szwoba

Wydruk z dnia: 29.11.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl