Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: VIII Ns 14/06

opublikowany: 15.06.2021, 13:15
termin zakończenia publikacji: 16.12.2021, 11:00

VIII Ns 14/06

"Wzywa się wszystkie osoby uprawnione do odbioru ustanowionego postanowieniem z dnia 5 lipca 2006 roku depozytu wynoszącego 630,50 złotych, należnego tytułem spłaty wierzytelności przysługującej Matrix S.C. E. Kolawczyk, K. Kąsek w Zabrzu, ujętej na liście wierzytelności w postępowaniu układowym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Elektro Jarex” Janusz Tutaj w Kielcach w sprawie  sygn. akt V Ukł 28/02, który należny jest Matrix S.C. E. Kolawczyk, K. Kąsek w Zabrzu, względnie wspólnikowi tej spółki po wykazaniu następstwa prawnego – w terminie trzech lat od dnia doręczenia niniejszego zobowiązania. Jednocześnie poucza się, iż nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkuje orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu na własność Skarbu Państwa.";

Opublikował: Monika Kubacka

Wydruk z dnia: 29.11.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl