Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: VII Ns 1/04

opublikowany: 24.06.2021, 10:08
termin zakończenia publikacji: 24.12.2021, 08:00

W związku z zarządzeniem z dnia 15 czerwca 2021 roku publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

OGŁOSZENIE

W oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 16 lutego 2004 roku wydane w sprawie o sygn. akt VII Ns 1/04 zezwalające dłużnikowi Marii Tomiec działającej jako kurator na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.340,28 zł, nastąpiło złożenie tejże kwoty do depozytu sądowego pod poz. 248/04.

           Wzywa się Karolinę Barczyk zd Kunz lub jej następców prawnych, aby w terminie 3 lat od daty niniejszego wezwania zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zabrzu, Wydziału VIII Cywilnego z wnioskiem o wydanie z depozytu, bowiem w przeciwnym wypadku depozyt ulegnie likwidacji i nastąpi przejście praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od doręczenia niniejszego wezwania.

 


Załączniki:

Opublikował: Magdalena Narojczyk

Wydruk z dnia: 21.10.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl