Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Co 424/21

opublikowany: 29.07.2021, 13:03
termin zakończenia publikacji: 30.08.2021, 11:00

Sygn. akt I Co 424/21

POSTANOWIENIE

Dnia 20 lipca 2021 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: Asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Wolności 353

przeciwko dłużniczce Joannie Kuś

o świadczenie pieniężne

w przedmiocie wniosku wierzyciela o ustanowienie kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu dłużniczki w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Marcina Kupczyka w sprawie o sygn. akt Km 234/21

 

 

postanawia:

 

  1. na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu dłużniczki Joanny Kuś, ostatnio zamieszkałej w Zabrzu przy ulicy Częstochowskiej 4/7, kuratora w osobie adwokata Tomasza Kowalczyka;
  2. zobowiązać kuratora do składania co sześć miesięcy, począwszy od dnia 30 września 2021 roku pisemnych sprawozdań z czynności podjętych w związku z pełnieniem funkcji kuratora dla dłużniczki, której miejsce pobytu nie jest znane.

 

Opublikował: Wiktoria Gruszczyńska

Wydruk z dnia: 21.09.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl