Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Ns 196/21

opublikowany: 02.08.2021, 06:54
termin zakończenia publikacji: 02.09.2021, 04:00

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                              Dnia 8 lipca 2021 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca: Asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

z wniosku Adama Jureczka (Jureczek)

przy udziale Edeltraudy Krzywanek, Józefa Sorowskiego (Sorowski)

o stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia

 

postanawia:

 

  1. przyznać Dziennikowi Gazeta Wyborcza – Agora S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 160,00 (sto sześćdziesiąt i 00/100) złotych, za zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Gazecie Wyborczej;
  2. polecić Oddziałowi Finansowemu tut. Sądu, aby przelała na rachunek Dziennika Gazety Wyborczej – Agora S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 160,00 (sto sześćdziesiąt
    i 00/100) złotych, którą wypłacić z zaliczki zaksięgowanej pod poz. nr 570003156626.
Opublikował: Grażyna Mnich

Wydruk z dnia: 21.09.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl