Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Ns 196/21

opublikowany: 02.08.2021, 06:57
termin zakończenia publikacji: 02.09.2021, 04:00

OGŁOSZENIE

 

            W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 196/21 toczy się sprawa z wniosku Adama Jureczka (Jureczek) o stwierdzenie nabycia przez Adama Jureczka w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Jordana 83 o numerze działki 1049/261, dla której poprowadzona była księga wieczysta Tom 11 karta 303 – Stolarzowice.

Wzywa się, aby uprawnieni w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili tytuł prawny do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o zasiedzenie.

 

Opublikował: Grażyna Mnich

Wydruk z dnia: 21.09.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl