Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Ns 177/21

opublikowany: 02.08.2021, 11:11
termin zakończenia publikacji: 02.09.2021, 09:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 28 lipca 2021 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Banku Handlowego w Warszawie Spółki Akcyjnej

przy udziale  Bożeny Tylek

o stwierdzenie nabycia spadku po Leszku Tylku (Tylek)

 

 

postanawia:

 

  1. zwolnić od dalszego udziału w sprawie uczestniczkę postępowania Bożenę Tylek;
  2. wezwać do udziału w sprawie w charakterze uczestników postępowania Joannę Peltzer, Adama Höpfnera (Höpfner) oraz Wojciecha Rothkegela (Rothkegel).

 

 

Pouczenie

W/w postanowienie jest niezaskarżalne.

Opublikował: Grażyna Mnich

Wydruk z dnia: 21.09.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl