Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: INc 504/21

opublikowany: 23.08.2021, 13:38
termin zakończenia publikacji: 30.09.2021, 11:00

POSTANOWIENIE

Dnia 17 sierpnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Kamil Szady

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art.
1391  § 2 k.p.c.;

 

 

 do pobrania- pouczenie postanowienie_34

 

 

Opublikował: Agnieszka Butnowska

Wydruk z dnia: 21.10.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl