Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: INc 1797/20

opublikowany: 24.08.2021, 09:51
termin zakończenia publikacji: 01.10.2021, 07:00

 

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 4 sierpnia 2021 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Alektum Capital II AG z siedzibą w ZUG (Szwajcaria)

przeciwko: Ariel Nowara

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.

 

 

 

 do pobrania-pouczenie postanowienie_40

 

 

Opublikował: Agnieszka Butnowska

Wydruk z dnia: 21.10.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl