Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: VIII Nc 157/21

opublikowany: 31.08.2021, 12:23
termin zakończenia publikacji: 30.09.2021, 10:00

Sygn. akt VIII Nc 157/21

 

POSTANOWIENIE

Dnia 16 sierpnia 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział VIII Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kancelarii Prawnej Exire Sp. z o.o. w Łodzi

przeciwko Aleksandrze Drozdzowskiej

o zapłatę

 

postanawia:

 

  1. podjąć zawieszone postępowanie,
  2. ustanowić dla pozwanej Aleksandry Drozdzowskiej, której miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adwokata Pawła Dłócioka,
  3. o ustanowieniu kuratora do zastępowania nieobecnej pozwanej Aleksandry Drozdzowskiej ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Opublikował: Ilona Pajestka

Wydruk z dnia: 22.10.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl