Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Cz 37/21

opublikowany: 09.09.2021, 11:43
termin zakończenia publikacji: 10.10.2021, 09:00

    Sąd Rejonowy  w Zabrzu, Wydział I Cywilny w sprawie z powództwa Open Finanse Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie przeciwko Janowi Jaszkowi doręcza odpis zażalenia z dnia 26 lipca 2021 roku następcom prawnym dłużnika i zakreśla termin 14 dni na złożenia odpowiedzi na zażalenie, pod rygorem pominięcia.

Odpis zażalenia - Pobierz

Opublikował: Wiktoria Gruszczyńska

Wydruk z dnia: 21.10.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl