Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: INc 1099/20

opublikowany: 14.09.2021, 10:56
termin zakończenia publikacji: 21.10.2021, 08:00

POSTANOWIENIE

Dnia 1 września 2021 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 1 września 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Alektum Capital II AG z siedzibą w ZUG (Szwajcaria)

przeciwko: Roksana Sikorska

o zapłatę

postanawia:

 

  1. odmówić podjęcia umorzonego postępowania;
  2. umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.;
  3. oddalić wniosek powoda o zasądzenie od strony pozwanej zwrotu kosztów poniesionych przez powoda w związku z doręczeniem pozwu wraz z nakazem zapłaty przez Komornika sądowego;

 

 

 do pobrania-pouczenie postanowienie_19

 

 

Opublikował: Agnieszka Butnowska

Wydruk z dnia: 22.10.2021 // www.zabrze.sr.gov.pl