Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: INc 2319/20

opublikowany: 26.04.2022, 13:08
termin zakończenia publikacji: 31.05.2022, 11:00

Postanowienie

Dnia 13 kwietnia 2022r

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Bierza w Sądzie Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2022r

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Łukasz Korykora

 

postanawia:

podjąć zawieszone postępowanie w sprawie

 

Opublikował: Agnieszka Butnowska

Wydruk z dnia: 25.06.2022 // www.zabrze.sr.gov.pl