Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: VIII C 722/21

opublikowany: 28.04.2022, 11:59
termin zakończenia publikacji: 28.05.2022, 09:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII C 722/21

POSTANOWIENIE

Dnia 25 kwietnia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział VIII Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Popławska

po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2022 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa: Alior Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Stanisławie Francikowskiej

o: zapłatę

 

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie na podstawie art.177§ 1 pkt 6 kpc.

 

Opublikował: Małgorzata Szwoba

Wydruk z dnia: 25.06.2022 // www.zabrze.sr.gov.pl