Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Ns 45/22

opublikowany: 29.04.2022, 09:27
termin zakończenia publikacji: 30.05.2022, 07:00

OGŁOSZENIE

 

     Przed Sądem Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 45/22 toczy się sprawa z wniosku Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza” w Zabrzu o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Magdalenie Wandzik, córce Jana i Małgorzaty, zmarłej 27 kwietnia 2019 roku w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałej w Zabrzu.  Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Opublikował: Grażyna Mnich

Wydruk z dnia: 25.06.2022 // www.zabrze.sr.gov.pl