. INFORMACJE

☏ (+48 32) 37 35 831
☏ (+48 32) 37 35 832
☏ (+48 32) 37 35 833
🖷 (+48 32) 37 35 709
📧 informacja@zabrze.sr.gov.pl

. Biuro Obsługi Interesanta

. MAPA DOJAZDU

. SĄDY NADRZĘDNE

Wsparcie dla rodzin z dziećmi 500 plus Niebieska Linia

. AKTUALNOŚCI

Zmiana godzin urzędowania i zasad funkcjonowania Sądu z dniem 01 czerwca 2021 r.

Opublikowano: 28.05.2021, 10:45

Informujemy, iz z dniem 01 czerwca 2021 r. Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Zabrzu zostają zmienione godziny urzędowania i zasady funkcjonowania Sądu Rejonowego w Zabrzu.

_

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu

Opublikowano: 08.04.2021, 13:55

ZARZĄDZENIE

Odwołanie rozpraw sądowych

  1. na podstawie § 70 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (U.2019.1141) w związku z objęciem izolacją sędzi Katarzyny Popławskiej w okresie od 8 do 17 kwietnia 2021 roku zarządzam odwołanie rozpraw z wokand sędzi Katarzyny Popławskiej wyznaczonych na 14 i 16 kwietnia 2021 roku;

  2. na podstawie § 70 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (U.2019.1141) w związku z objęciem izolacją sędziego Mariusza Śladkowskiego w okresie od 8 do 17 kwietnia 2021 roku zarządzam odwołanie rozpraw z wokandy sędziego Mariusza Śladkowskiego w dniu 12 kwietnia 2021 roku.

Prezes Sądu Rejonowego w Zabrzu

SSR Agnieszka Kubis

_

Informacja - Dzień wolny od pracy

Opublikowano: 06.04.2021, 12:57

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Zabrzu dzień 04 maja 2021r. został ustalony dniem wolnym od pracy.

_

ZMIANA ZASAD FUNCJONOWANIA SĄDU

Opublikowano: 01.04.2021, 15:17

Z uwagi na wzrost zakażeń wirusem SARS-Cov-2 wśród pracowników Sądu Rejonowego w Zabrzu i celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki

- w okresie od 01 kwietnia do 16 kwietnia 2021 r

  1. Oprócz osób posiadających wezwanie na rozprawy do Sądu będą wpuszczane wyłącznie osoby kierujące się do Czytelni Akt i Biura Podawczego Ksiąg Wieczystych,
  2. Osoby wchodzące do Sądu powinny stosować się do poleceń i wskazówek pracowników ochrony Sądu.
  3. Informacje udzielane będą uczestnikom postępowań wyłącznie drogą telefoniczną i emailową.
  4. Korespondencję kierowaną do Sądu można składać:
    - na piśmie za pomocą skrzynki znajdującej się na budynku Sądu lub listownie.
_


. Najbliższe terminy spraw


Sygnatura
Godzina, data i miejsce rozprawy
II W 329/2021
Przewodniczący: SSR Beata Badura
09:00, 2021-06-15
Sala nr , , ul. 3-go Maja 21 Zabrze
II K 1796/2020
Przewodniczący: SSR Magdalena Sikorska
09:00, 2021-06-15
Sala nr 015, Parter, ul. 3-go Maja 21 Zabrze
II K 368/2021
Przewodniczący: SSR Agnieszka Sierocińska
09:00, 2021-06-15
Sala nr 114, I-sze piętro, ul. 3-go Maja 21 Zabrze
I C 120/2021
Przewodniczący: SSR Magdalena Machorowska
09:00, 2021-06-15
Sala nr 132, I-sze piętro, ul. 3 Maja 21 Zabrze
II K 1923/2019
Przewodniczący: SSR Bartosz Dobrzański
09:00, 2021-06-15
Sala nr 127, I-sze piętro, ul. 3-go Maja 21 ZabrzePokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Robert Wieczorek
Dokument z dnia: 25.11.2008
Dokument oglądany razy: 929 119
Opublikował: Robert Wieczorek
Publikacja dnia: 26.02.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 

WAŻNE!

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział VI Ksiąg Wieczystych informuje, iż zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej i otrzymaniu zaświadczenia o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, NIE WYNIKA TERMIN do złożenia w Wydziale Ksiąg Wieczystych wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę przekształceniową.
Informujemy, iż z dniem 30.06.2018 r. zakończona zostaje sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej. Po tym terminie nie ma możliwości ich wykorzystywania ani możliwości zwracania zakupionych uprzednio papierowych znaków.
Prosimy o korzystanie z systemu E-Płatności, w tym także samodzielnego zakupu e-znaku.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.Do góry