Aktualności

Informacja

Opublikowano: 17.03.2020, 12:57

Informujemy, iż od 17 marca 2020r. czynności w Biurze Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Zabrzu zostają ograniczone wyłącznie do udostępniania stronom akt w Czytelni w zakresie spraw pilnych. Biuro Podawcze oraz  Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Zabrzu są nieczynne, wszelkie pisma i wnioski należy kierowac do Sądu drogą pocztową lub elektroniczną. (zarządzenie Wiceprezesa Sądu z dnia 12 marca 2020r. Adm.-074-35/20)Zarządzenia

Opublikowano: 12.03.2020, 15:39

Zarządzenia Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu 

Wykaz spraw pilnych - Pobierz

Aneks nr 1 do ZARZĄDZENIA - Wykaz spraw pilnych - Pobierz

Aneks nr 2 do ZARZĄDZENIA - Wykaz spraw pilnych - Pobierz

KOMUNIKAT dot spraw pilnych - Pobierz

Czasowe ograniczenie działalności Sądu Rejonowego w Zabrzu - Pobierz

Czasowe ograniczenie działalności Sądu Rejonowego w Zabrzu - Art. 54  - Pobierz

Zarządzenie w sprawie odwołania przyjmowania stron w ramach skarg i zażaleń - Pobierz

Aneks nr 1 do ZARZĄDZENIA - Pobierz

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Zabrzu

Ograniczony dostęp do siedziby Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej - Pobierz

Aneks nr 1 do ZARZĄDZENIA - Pobierz

Art. 54 Ustawy o ustroju sądów powszechnych - Pobierz

Aneks nr 1 do ZARZĄDZENIA dot. odwołania dyżurów - Pobierz

 

Najbliższe terminy spraw


Nie znaleziono spraw o podanych kryteriach.


Adres: ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze
Telefon: +48 32 37 35 705
Faks: +48 32 37 35 709
e-mail: oddzial.administracyjny@zabrze.sr.gov.pl

Ochrona: +48 32 37 35 819
Właściwość miejscowa:

Obszar właściwości Sądu obejmuje miasta:  

Sąd Rejonowy w Zabrzu dla miasta Zabrza.
Miejsca parkingowe

Przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu od strony ulicy 3 Maja, wzdłuż budynku sądu znajduje się darmowy parking publiczny dla samochodów osobowych, z jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych, oraz stojak na rowery przy głównym wejściu do budynku.
Pomoc w dotarciu do sądu osobom niepełnosprawnym

Przy Sądzie dostępne jest jedno publiczne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne, o ograniczonej sprawności ruchowej mogą skorzytać z platformy dla niepełnosprawnych, która znajduje się z prawej strony budynku sądu od strony ulicy Bohaterów Warszawskich. Osoby te proszone są o kontakt pod numerem telefonu (32) 37 35 797 w celu przekazania informacji o swoim przybyciu.
Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

    Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
    Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
    Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 25.11.2008
Dokument oglądany razy: 761 738
Opublikował: Grzegorz Cichoń
Publikacja dnia: 12.03.2020
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 

WAŻNE!

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Zabrzu zarządzeniem Adm.-074-35/20 z dnia 12 marca 2020, 18 marca 2020, zarządza w okresie od dnia 13 marca 2020r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. odwołanie rozpoznania spraw sądowych wskazanych na wokandach, obejmujących rozprawy oraz posiedzenia jawne.  
Wykaz spraw pilnych zgodnie z zarządzeniem Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 13 marca 2020r.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.Do góry