Strona główna / Poradnik Interesanta / Opłaty w sprawach karnych

Opłaty w sprawach karnych

Wybrane opłaty sądowe w sprawach karnych

Rodzaj

Wysokość opłaty

wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności

80 zł

wniosek o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu

60 zł

wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie

45 zł

kolejny wniosek o  rozłożenie grzywny na raty (pierwszy wniosek bez opłat)

2 % od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł

wniosek o zwolnienie odbywania reszty kary ograniczenia wolności, albo środka karnego

 

45 zł

Wniosek o warunkowe zwolnienie z  odbycia  reszty kary pozbawienia wolności, jeżeli przerwa w wykonaniu kary trwała co najmniej rok, a skazany odbył co najmniej 6 m-cy kary

100 zł

wniosek o zatarcie skazania

45 zł

ponowna prośba o ułaskawienie (pierwsza prośba bez opłat)

45 zł

wniosek o wznowienie postępowania

150 zł

prywatny akt oskarżenia

300 zł

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Anna Sołoducha
Dokument z dnia: 19.02.2021
Dokument oglądany razy: 7 099
Opublikował: Anna Sołoducha
Publikacja dnia: 19.02.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry