Prowadzone ewidencje i rejestry

Wersja archiwalna zmieniona dnia 19.02.2021.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

1. Rejestry, ewidencje oraz wykazy prowadzone są w oparciu o zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 30.12.2003 r. Nr 5, poz. 22 z późn. zm.)

 

2. Archiwa prowadzone są w oparciu o przepisy:


- ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 z późn. zm.);


-
rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16.09.2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. z 2002r. Nr 167, poz. 1375);


-
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5.03.2004 r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 46, poz. 443);


- zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.1985r. – w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz.Urz. MS z 1985r. Nr 8, poz. 55);


-
zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 30.12.2003 r. Nr 5, poz. 22 z późn. zm.)      

- zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 10.05.2012 r. (Adm. 0181-42/12) - Instrukcja kancelaryjna z wykazem akt.

Dane zawarte w ww. rejestrach udostępniane są uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Anna Sołoducha
Dokument z dnia: 19.02.2021
Dokument oglądany razy: 58
Opublikował: Anna Sołoducha
Publikacja dnia: 19.02.2021
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry